Rumslighet

Designsamarbete med Elin Åkerfeldt.

Vårt mål var att utforska kopplingen mellan objektet, rummet och människan som del i kursen ”Mellan konst och design”.

Genom att själva skapa stora pappersark med mjölkpapp och tapetklister trädde vi sedan upp det dessa ett polyestersnöre och lät formerna delvis sväva över golvet.

 

Design collaboration with Elin Åkerfeldt.

Our aim was to explore the connection between the object, space and the human body as part of the course ”Between art and design”.

By creating large sheets of paper with milk cardboard and wallpaper paste, we then set up a polyester string and let the molds partially float above the floor.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera