Kurs: konst reklam konst

Illustration för kursen konst/reklam/konst då vi genomfört konstnärliga undersökningar utifrån våra egna reflektioner kring reklam. 

Filtrera