Anna Holmquist

Redigera

Anna Holmquist är en halvan av designduon Folkform som bland annat står bakom museibänken Patchwork på nyrenoverade Nationalmuseum. Folkform är 2019-års mottagare av Bruno Mathsson-priset på 250.000 kr.

Titel Kvällsskolan, ansvarig lärare Form

Anna Holmquist är en halvan av designduon Folkform som bland annat står bakom museibänken Patchwork på nyrenoverade Nationalmuseum. Folkform är 2019-års mottagare av Bruno Mathsson-priset på 250.000 kr.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera