Nobel Creations 2022

Amanda Warnbo mode, nobel

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tolkat av Hanna Eriksson och Amanda Warnbo

”Årets pris i ekonomi teoretiserar kring bankers betydelse och vad banker är. Vår kreation har två sidor vilket symboliserar en banks två beståndsdelar; insättningar och uttag. En sårbar balans mellan två motsättningar som är beroende av varandra, här visualiserat genom två element som på varsitt håll möts i en balanserad mitt, men sedan mynnar ut i kaos på varsin sida. Under detta finns en kontrollerad struktur. Den signalröda färgen symboliserar kris samtidigt som den ger kraft till personen som bär den. Vi har valt att referera till klassiska element såsom släp och handskar, men med en mer modern, uppdaterad look.”

Foto: Mattias Edwall/Skarp Agent


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera