Poster Sveriges kortfilmfestival

Projektet gick ut på att skapa en poster för Sveriges kortfilmfestival men tema “tillsammans”.  

Jag står för projektets alla delar. Arbetet är utfört i Photoshop och alla delar inklusive typsnittet är handritat av mig.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera