Låt ljuset visa oss vägen —Arbetsprov

Uppgift: Föreställ dig att du är 80 år gammal och ska formge dina memoarer.


Låt ljuset visa oss vägen

Utgångspunkten för min memoar var att jag ville formge ett bokomslag som speglar innehållet. Jag försökte konstruera olika scenarier i min fantasi om hur framtiden skulle kunna se ut. Tänk dig ett samhälle utan el. Allt är svart. Enda sättet du kan se är genom solens solstrålar. Min memoar handlar om hur jag överlevde i 25 år i en värld utan el. När elektriciteten äntligen kickar igång igen efter 25 år så ger jag ut min memoar som en reflektion över kampen i mörkret.

Boken är formgiven så att alla sidor är svarta, förutom  typografin, som är transparent. Likt omgivningen under samhällskollapsen blir därför typografin endast synlig om  man håller den mot en ljuskälla. Omslaget pryds av bokens titel samt en stor cirkel, som föreställer en sol. Bakom solen skiner bokens baksidestext igenom, som går att dra ut horisontellt. När man drar ut baksidan skapas en effekt som får det att se ut som att solen stiger fram. Jag har gjort detta för att ge läsaren ett smakprov av hur resten av innehållet är formgivet, samt för att fastställa redan vid omslaget hur viktig solen är för historien.

Titeln Låt ljuset visa oss vägen är både en bokstavlig och metaforisk koppling till att ljuset är det som visar vägen i mörkret. Samtidigt är titeln kopplad till bokens formgivning, eftersom ljuset visar vägen i bokens mörka sidor.

Jag har valt att typsätta boken i teckensnittet Avenir, som är ett geometriskt typsnitt där alla bokstäver är utformade utifrån nästan en perfekt cirkel. Jag ville att det runda formspråket i teckensnittet skulle påminna läsaren om solens form och förstärka dess innebörd som ljuskälla i historien.Filtrera