Traces.

Alice Lannfelt form

Vasen Traces vill berätta om hantverket bakom glasblåsning. Genom att förhöja formelement som vanligtvis tas bort från slutprodukten lämnas tydliga spår av processen kvar på vasens yta. Med dessa spår vill jag skapa en förståelse för hur vasen skapats och väcka ett intresse för hantverket hos betraktaren.

Filtrera