Layers.

Alice Lannfelt form

Layers är en pall bestående av fyra individuella delar som alla behandlats med den gamla japanska tekniken udukuri. Varje del har en egen kombination av färglager som tillsammans med ådringen i träet bildar ett unikt mönster.

Filtrera