:-)

Alice Hägglund

Mina vänner dekorerar sina sms till mig. 

Emojin pendlar mellan att vara kommunikativ och dekorativ. 
Med mönster undersöker jag hur vi dekorerar våra digitala rum och vad som händer när språket tillämpas det fysiska rummet.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera