The Third Dimension

Oktober, 2023

The Third Dimension är mitt bidrag till en gemensam typografibok som VK26 gjorde till typografikursen (och sedan ställde ut på New Identities-festivalen) ledd av Stefania Malmsten. Jag valde att skriva om och gestalta 3D-typografi som en slags ursäkt för att kunna lära mig 3D parallellt med typografi, två fåglar med en sten. För att sätta en egen prägel på formatet valde jag att bjuda på stickers av mina 3D-modeller i varje exemplar av boken. =)


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera