En utvald tiondel

April, 2024

I kursen Poesi – att göra ledd av Måns Wrange (och handledd av Oscar Guermouche) fick vi i uppdrag att skapa ett textbaserat konstverk inom temat ”svenskhet”. Jag valde att ta avstamp i raka motsatsen, det vill säga min osvenskhet.

Under processen av den här kursen fick jag lära mig att släppa tyglarna och göra mer med mindre, vilket slutade med att mitt ”bevis” för min osvenskhet blev hela verket jag ställde ut. Utmaningen gick då ut på att låta titeln, verkstexten och inramningen dra det tunga lasset och förhoppningsvis väcka frågor om dagens migrationspolitik hos betraktaren. Vad menas egentligen med titeln En utvald tiondel?

Under kursens gång lärde jag mig nämligen att året jag fick uppehållstillstånd (2004) så nekades 9 av 10 av asylsökande i Sverige. En utvald tiondel fick stanna. Hur dessa siffror ser ut i dagsläget är svårt att tyda, då Migrationsverket enbart går ut med absoluta siffror men inte andelar i sin senaste rapport, dock framgår det tydligt att fokuset numera ligger på att återkalla asyltillstånd, snarare än att utfärda nya.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera