Mada

Adam Swärd

Mada representerar det självförverkligande som vi kan genomföra i form av beklädnad. Mada är mitt självförverkligande.


Projektet Mada grundar sig i min egen utveckling som individ och vad det innebär att fritt kunna uttrycka vem man är, utan att förhålla sig till sociala konstruktioner i omgivningen. Jag vill visa hur jag byggt upp mig själv med estetiska medel och blivit min egna musa. Mada är mitt sätt att berätta att du kan bli den du vill vara. Det är en uppmaning till självförverkligande lika mycket som till personlig frigörelse.

Mitt mål med projektet är att ifrågasätta rådande könsnormer genom att leka med textilier och använda kroppens sensualitet som material. Men framförallt vill jag lyfta upp individer som mig själv och andra som identifierar sig utanför rådande normer. Placera karaktären Mada på andra och manifestera att alla kan skapa sig själva. Förflytta bäraren till en värld av glitter, pärlor och siden.

Jag identifierade Mada i mig själv och bejakade hen. Det är ett sätt att hylla sig själv och ett ifrågasättande av de normer som hindrar oss från att se oss själva som helt fria.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera