Poesi att göra

vik. kommunikatör konstnärlig gestaltning

I kursen ”Poesi att göra” genomför studenter i Visuell kommunikation en poesiskrivar-workshop.

De prövar olika poetiska uttryckssätt. I kursens andra del genomför klassen egna visuella gestaltningar med utgångspunkt från sina skrivna poem.

Handledare under kursen har varit poeten Johan Nordbeck, konstnären och grafiska formgivaren Amanda Wärf samt konstnären och musikern Tobias Bernstrup. Kursansvarig är Thomas Magnusson, lektor i konstnärlig gestaltning.

Nyheter
Filtrera