Erasmus+ för studerande

Erasmus+ för dig som studerar eller är förstaårs-alumni

Observera att stöd från Erasmus+ måste sökas och beviljas innan du reser, stöd kan inte sökas i efterhand.

Stöd för praktik

Steg 1 – Kontakt/förfrågan/ansökan till Beckmans Designhögskola.
Sök kontakt med ett företag eller en organisation där du vill praktisera. Informera om att du studerar eller är förstaårs-alumni på Beckmans Designhögskola.
Om du får ja från företaget – informera om att du kommer att söka Erasmus+-stöd för vistelsen och att det kommer att innebära signering av en överenskommelse mellan företaget, dig själv och Beckmans Designhögskola.
Gör en ansökan till Beckmans Designhögskola om stöd här

Steg 2 – om din ansökan beviljas både vid praktik och studier
Om din vistelse är längre än två veckor behöver du göra ett språktest innan överenskommelse skrivs och signeras.
Språktest: Om din vistelse är längre än två veckor behöver du göra ett språktest, ett så kallat OLS-test (Online Linguistic Support) i EU Academy innan överenskommelse skrivs och signeras.
Länk till språktestet

Testet tar ca 1 timme. Om mottagande organisation eller företag ställer språkkrav, är ditt resultat en hjälp för dem.
Om språkkrav inte ställs, syftar testet till att ge dig en uppfattning om din nivå innan du reser.
När du sen kommer hem kan du göra ett nytt frivilligt test som ger dig en möjlighet att själv se om du förbättrat dina språkkunskaper. Detta test är inte obligatoriskt.

Steg 3 – Avtal och signering
Överenskommelse mellan företaget, dig själv och Beckmans Designhögskola skrivs på och signeras av alla parter.

Observera att du behöver ha en försäkring som täcker din vistelse både på arbetsplatsen och under fritiden. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Stöd för studier

Steg 1 – Kontakt och ansökan till Beckmans Designhögskola
Sök kontakt med ett lärosäte som är ackrediterat för Erasmus+. Gör en ansökan till Beckmans Designhögskola om stöd här

Steg 2 – Om din ansökan beviljas
Om din vistelse är längre än två veckor behöver du göra ett språktest, ett så kallat OLS-test (Online Linguistic Support) i EU Academy innan överenskommelse skrivs och signeras.
Länk till språktestet

Testet tar ca 1 timme. Om mottagande organisation eller företag ställer språkkrav, är ditt resultat en hjälp för dem. 
Om språkkrav inte ställs, syftar testet till att ge dig en uppfattning om din nivå innan du reser. 
När du sen kommer hem kan du göra ett nytt frivilligt test som ger dig en möjlighet att själv se om du förbättrat dina språkkunskaper. Detta test är inte obligatoriskt.
Observera att du behöver ha en försäkring som täcker din vistelse både på arbetsplatsen och under fritiden. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Steg 3 – Avtal och signering
Överenskommelse mellan lärosätet, dig själv och Beckmans Designhögskola skrivs på och signeras av alla parter.

För råd kring din ansökan, vänligen kontakta Lisa Daram, Externa relationer: erasmus@beckmans.se 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera