Lärare

Alltsedan Beckmans Skola grundades 1939 har vi värnat om att studenterna ska möta yrkesverksamma lärare med specialistkompetenser och breda kontaktnät inom sina områden. Lärarnas rika erfarenheter av den kreativa designprocessens faser, det professionella yrkeslivets olika utmaningar och branschernas strukturer och nätverk är grunden till utbildningarnas höga kvalitet.

Vid sidan av vår fasta lärarkår möter du som student även en rad gästlärare som bidrar till din kompetensutveckling med sina unika perspektiv och erfarenheter. Du har alltså goda möjligheter att inte bara utveckla din individuella kreativitet och formkänsla utan även att bygga ditt eget professionella nätverk redan under din utbildning på Beckmans.

Vi är stolta över
våra lärare.

Filtrera