Nobel Creations 2021

Beckmans mode och nobel, mode, nobel

För att uppmärksamma och hedra årets Nobelpristagare och deras upptäckter har modestudenter vid Beckmans skapat fria tolkningar av årets Nobelpris..

Sista chansen helgen 26-27 februari!

Se dem i utställningen Nobel Creations på Nobelprismuseet från den 4 december

–Att skapa kreationer utifrån Nobelprisen är både en designövning och en reflektion kring vad kreativitet och forskning kan innebära. I årets gestaltningar har studenterna arbetat konstnärligt och poetiskt. Överflöd har skalats bort för att låta budskapen kopplade till priserna lysa igenom, såsom skyddandet av yttrandefrihet, bekämpandet av klimatförändringar och flyktingens öden, berättar Martin Bergström, modedesigner och kursansvarig lektor på Beckmans.

Nobelpriset i fysik, tolkat av Emma Carling & Tim Bunwassana

Strategier för hur vi kan förstå och bekämpa klimatförändringar har Nobelpristagarna i fysik arbetat med under många år och prisas nu för sina upptäckter.

”Vi ville skydda människan från naturkatastrofer under ett paraply i en atmosfär av tyg som symboliserar ozonlagret. Under paraplyet finns en öppning där klänningen, som brukade vara jämnt rosa, blivit vattenskadad av naturkatastrofer. Hur länge kommer det sköra paraplyet hålla innan det slits i stycken och vattnet regnar ner på människan?”

Kreationen är skapad av överblivna gardiner färgade med svart ris.

Nobelpriset i litteratur

Nobelpriset i litteratur, tolkat av Pierre Westerholm & Hampus Ekman

Abdulrazak Gurnah tilldelades 2021 års Nobelpris i litteratur med motiveringen: ”för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter”.

”Gurnahs litterära verk och Svenska Akademiens motivering till priset har inspirerat till designprocessen och kreationens utformning. Motiveringens andra del är det som klänningen återspeglar, den stora klyftan mellan kultur och kontinent.

Hans berättarkonst beskrivs ofta som subtil och mäktig, utan att det framstår som överdrivet. Linjerna som går genom klänningen symboliserar flyktingarnas resor och pärlorna berättar hur många lämnar sina hem men få som når en trygg destination.”

Sveriges Riksbanks pris i ekonomi

Sveriges Riksbank i ekonomisk vetenskap, tolkad av Albin Vikström & Sofia Ericsson

”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är i år starkt kopplat till naturliga experiment – experiment som endast kan studeras och undersökas, inte initieras.

Vår tolkning av priset är en klänning fylld av grafiska element. Precis som fallet på tyget har naturliga experiment inte kunnat kontrolleras då det finns en mängd okända och udda faktorer kopplade till resultatet – tills nu.

Med vår kreation vill vi spegla pristagarnas sätt att mäta följderna av, och kontrollera, dessa naturliga experiment. Klänningen består av staplar som böjer sig runt kroppen och bildar en graf. Tillsammans med den ljusblå, sterila färgen och de svarta passpoalerna gör vi bäraren till en del av grafen.”

Nobelpriset i kemi

Nobelpriset i kemi, tolkat av Ingrid Norberg & Paul Shutrick

Nobelpriset i kemi år 2021 ges till två personer, List och McMillan,
som oberoende av varandra kommit fram till samma upptäckt: ett effektivare och miljövänligare sätt att driva mängder av olika kemiska reaktioner. Den här klänningen är en ögonblicksbild av en kemisk reaktion när den är i sitt visuellt mest dramatiska tillstånd.

De två pristagarna representeras av de två elementen i klänningen som samspelar och blir till en helhet. Mötet mellan det klassiska och det moderna från respektive del skapar en reaktion ämnad att förkroppsliga upptäckten som pristagarna gjort. I all sin enkelhet utmanar den gränser. På så vis är detta vår hyllning till kemipristagarnas banbrytande arbete i utvecklingen av organokatalys.

Nobelpriset i medicin

Nobelpriset i medicin, tolkat av Jens Nilsson & Rasmus Georgiadis

”Vår förmåga att registrera temperatur, beröring och att relatera kroppen till det fysiska rummet är alla avgörande egenskaper för vår överlevnad. Sinnesintryck som är direkt kopplade till receptorer i huden och vårt nervsystem. Med en skör sidenklänning, som omges av, och står i förhållande till en värmeledande koppartrådsstruktur, skapas ett skydd, men också ett eget rum i mötet med förändring och nya upptäckter.”

Nobels fredspris

Nobels fredspris, tolkat av Miranda Berg & Edina Petonji

”Tilldelas journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov för sina insatser att skydda yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred”.

En tyst minut för de journalister som bragts om livet till följd av deras yrke. En kreation vars yttre struktur består av 22 former där varje form representerar ett år, räknat från år 2000 fram till 2021. Varje form är tryckt med årtal samt med siffror på statistik över antal dödade journalister, civila journalister och media assistenter för varje år. Statistiken kommer ifrån Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsbarometer.

På grund av censur och inskränkt pressfrihet, är det dessvärre omöjligt att alla enskilda livsöden kommer fram. Därav den svarta underklänningen som ska återspegla det mörkertal av dödade journalister som ej är medräknade i barometern.

Om Nobel Creations

I det 10-årsjubilerande projektet Nobel Creations från Beckmans Designhögskola skapar studenter i årskurs 1 vid Modeprogrammet fria tolkningar av Nobelprisen i fysik, kemi, medicin, litteratur och fred samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Kreationerna utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet – modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält.

–Det känns fantastiskt att vi återigen kan ställa ut de tolkningar som modestudenterna på Beckmans Designhögskola gör. Kreationerna är ett spännande sätt för våra besökare att reflektera kring de upptäckter och verk som belönats med Nobelpriset i år, säger Erika Lanner chef för Nobelprismuseet.

Lärare & gästlärare i kursen

Martin Bergström, kursansvarig lektor
Pär Engsheden, programansvarig
Lisbeth Stålborg, lektor sömnad och konstruktion

Gästlärare och lektorer: Ulrika Elovsson, Tina Törnqvist, Kumi Kawaji, Göran Sundberg, Elisabet Yanagisawa Avén

Fotograf: Carl Bengtsson / Skarp
Modell: Nitia/FYE Management
Hår & makeup: Jenny Svensson/Dashl

Tack till:
Studio Spring, Carl Bengtsson, Skarp agent, och Studio Dipol.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera