Modestudenter från Beckmans till Royal College of Art

vik. kommunikatör alumni, examen2018 och fashion, mode

Redan innan sina examina från Beckmans Designhögskola har modestudenterna Marie Isacsson och Sissel Kärneskog blivit antagna till Masterutbildningar vid Royal College of Art (RCA) i London. Imorgon premiärvisar de sina examenskollektioner från Beckmans på Kulturhuset Stadsteatern.

Beckmans plattform för att utforska konstnärligt uttryck

RCA är en av de mest prestigefyllda modeutbildningarna i världen med många kända designers bland sina alumni. Masterutbildningen ställer höga krav på sina studenter, men tre år på Beckmans har varit en bra förberedelse.  

–Beckmans har gett mig en möjlighet att utforska mitt konstnärliga uttryck, och gett mig en plattform och verktyg för att utveckla det. Skolan kräver att en är innovativ och snabb med problemlösning, vilket jag ser som en fördel. Vi får i ett tidigt stadie söka resurser utanför skolan, samt att skolan har försett oss med fantastiska samarbeten. Sen har jag spenderat denna tid med en grupp människor som utmanar och tänjer på gränser, som supportar och motiverar varandra, vilket är en otroligt viktig del att ta vara på när en befinner sig i denna unika miljö, säger Sissel. 

Sin examenskollektion ser hon som ett avslut på tiden på Beckmans och ett bevis på vad den tiden har gett.  

–Ni kommer få se ett uppvisande av en samling starka identiteter, ett berättande av personlig historia. Kollektioner som berättar om dåtid, samtid och framtid. Tydliga kontraster och stor variation av tekniker och material. Ett avslut av vår gemensamma tid här med bevis på vad den tiden har gett oss. I min gestaltning har jag arbetat kring minnet; mina minnen, dina minnen och de vi delar tillsammans. Jag har arbetat kring ett återberättande av dessa och visar min definition av familj, min biologiska och mitt community. Skapandet av en kollektion som inte är definierad av tid, kontext eller kropp, berättar Sissel.

Mode i en gamingkontext 

Marie Isacsson kommer i sin Master på RCA att fortsätta utforska det område som hon jobbat med i sin examenskollektion. 

–I mitt examensarbete har jag undersökt gamingkulturen satt i relation till mode och det reella.  Min fascination för gamingkulturen är framförallt dess sociala aspekter och identitetsperspektiv – dubbelheten och kopplingen mellan fysisk och digital identitet. Att umgås online i ett virtuellt spel, genom sin avatar, andas för mig både samtid och framtid. Mötet mellan den föråldrade synen på könsstereotyper i spelvärlden i kombination med en visionär syn på social identitet har varit min utgångspunkt i arbetet.

Kollektionen har också överförts till den virtuella världen vilket visas i showroomet direkt efter pressvisningen samt genom en hemsida.

Du ser kollektionerna imorgon på Kulturhuset Stadsteatern.

Nyheter
Filtrera