Modedesign som plats för kritisk reflektion

Beckmans konstnärlig forskning och personal, mode

Vad innebär kritiskt tänkande på en designhögskola, där tonvikten ligger på designaktiviteten? Inom ramen för det tredje projektet i konstnärlig forskning från Beckmans Designhögskola lanseras nu en digital antologi som knyter samman teori och praktik inom högre modeutbildning och därmed ansluter sig till en aktuell internationell diskussion om critical fashion practice.

– Som lärare i teoretiska modeämnen på en designhögskola befinner jag mig i skärningspunkten mellan teori och praktik. Jag upplever att den reflekterande och kritiska aspekten av modedesign är märkligt underrepresenterad inom akademiska modestudier, där designern har en central roll men sällan en röst, men också inom modeindustrin, där designerns roll historiskt har definierats utifrån ekonomiska och konsumistiska aspekter, säger Maria Ben Saad som står bakom antologin och är lektor i modeteoretiska ämnen på Beckmans Designhögskola samt ansvarig för avdelningen Konstnärliga och kontextuella studier.

Essäer, samtal och visuella kommentarer  

Antologin Critical Fashion: Reflections in Theory and Practice består av personliga essäer, kommentarer och samtal. De flesta av de medverkande har en koppling till Beckmans som alumni, lektorer eller gästlärare, samtidigt som många även är verksamma på designhögskolor och institutioner utomlands.

– Med projektet har jag velat diskutera modedesign som plats för kritisk reflektion, och vad det kan innebära för både teori och praktik. Inte minst kretsar undersökningen kring begreppet critical fashion practice, som under senare år fått spridning inom akademin internationellt. Men jag har också velat visa, genom exempel från i första hand tidigare Beckmans-studenter, hur det kritiska tänkandet kan ta sig uttryck i praktiken, berättar Maria Ben Saad.

Parallellt med olika infallsvinklar på ämnet i text presenteras därför också visuella tillämpningar baserade på icke-konforma genusuttryck i främst studenters examensarbeten. 

Digital publikation

För att inkludera så många som möjligt, görs projektet tillgängligt online och på engelska med publiceringar två gånger per vecka från och med den 23 oktober 2020 på www.criticalfashionproject.org.

Projektets publikation är utvecklad av Peter Ström och Mattias Jakobsson på den grafiska designstudion Konst & Teknik. Peter Ström är även lektor i visuell kommunikation med inriktning mot digitala medier på Beckmans.

Medverkande och publiceringsdatum

Maria Ben Saad 201023 (introduktion)
Adam Geczy & Vicki Karaminas 201027
Ada Swärd 201030
Ann-Sofie Back & Göran Sundberg 201103
Matilda Ivarsson 201106
Andreas Nobel 201110
Alexander Krantz 201113
Mathilda Tham 201117
Emil Balesic 201120
Peter Jakobsson 201124
Alecsander Rothschild 201127
Marco Pecorari 201201
Josef Forselius 201204
Caroline Evans & Susanna Strömquist 201208

Konstnärlig forskning på Beckmans  

2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning. Nu har fyra olika forskningsprojekt genomförts vilka har kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Projekten presenteras i olika format under 2020 samtidigt som nya forskningsprojekt initieras.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera