Designer Margot Barolo får Stockholm stads kulturstipendium för The Kinship Method

Beckmans konstnärlig forskning och personal, form

The Kinship Method är ett projekt för alla som är intresserade av konstnärligt arbete och design och som nu uppmärksammas av Stockholms stad

Projektet har initierats och drivits av Margot Barolo, designer och programansvarig på Form vid Beckmans Designhögskola och är ett led i Beckmans satsning på konstnärlig ämnesutveckling.

Förändrad designerroll & nya sätt att producera design 

I The Kinship Method utmanar fem formgivare sig själva och varandra genom att pröva nya metoder som skapar ny kunskap och ifrågasätter idéerna om hur design skapas. I förlängningen uppstår alternativa designerroller och fler sätt att producera design på. I slutändan är det konsumenterna som gynnas genom en mer mångfacetterad och inkluderande design som också kan nå viktiga grupper som idag hamnar i skymundan. 

– Att projektet uppmärksammas är ett tecken på att det finns en längtan efter att se att det finns alternativa vägar inom design. Designerns roll idag vilar på äldre strukturer som begränsar designerns möjligheter att vara med och påverka produktion. Om vi utvecklar förutsättningarna för designers och processer inom produktion skulle det kunna hända fantastiska saker. Nya tekniska förutsättningar öppnar nya dörrar. Jag hoppas att projektet och bokens innehåll kan inspirera till att se hur design kan användas som ett medel att påverka och att designerns roll är allt annat än statisk, säger Margot Barolo. 

Projektet har visats i utställningar på Sven-Harrys konstmuseum och Rian Designmuseum. Tidigare i år kom också boken om projektet ut på Arvinius Orfeus Förlag. I höst presenteras projektet även i en föreläsningsserie på Beckmans.

Konstnärlig forskning på Beckmans 

2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning. Sedan dess har tre olika forskningsprojekt genomförts vilka har kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Projekten har presenterats i olika format under 2020 samtidigt som nya forskningsprojekt har initierats.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera