Konst:Reklam:Konst – en utställning på Konstnärshuset

Beckmans konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation

Studenter i Visuell kommunikation bjuder in till utställningen Konst:Reklam:Konst som undersöker den laddade relationen mellan konst och reklam. 

Spänningsfältet mellan konst och reklam – en outforskad mellanvärld

Konst och reklam är två släktingar som ofta haft en spänningsfylld relation mellan sig. En gång för länge sedan var de båda del av samma visuella kontext. Båda verkar och förhåller sig till massmediala fenomen och utvecklingar, utnyttjar och utvecklar möjligheten till masskommunikation och personliga meddelanden. Under perioder har det funnits en kamp om tolkningsföreträde mellan de båda. Det spänningsfält som finns mellan konst och reklam ger en möjlighet att beträda en outforskad mellanvärld där osäkerheten om vad som är vad kan vara en drivkraft till kreativitet. Det finns också saker om förenar. Där finns yttrandefriheten som ett självklart centrum, men också begrepp som realism, sublimitet, fåfänga, drömmar och ekonomiska värden.

Utställning på Konstnärhuset 26-29 september

Nu visar andraårsstudenterna på Visuell Kommunikations sina arbeten från kursen ”Konst:Reklam:Konst” i en utställning på Konstnärshuset 26-29 september. I kursen, som har pågått i tre veckor, har studenterna genomfört konstnärliga gestaltningar utifrån sina egna reflektioner av reklam 

Vernissage torsdag 26 september kl 17.00-20.00. Facebook-event
Utställningen är öppen 26-29 september
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7

Välkommen!

Kursansvarig: Thomas Magnusson, ämnesansvarig lektor Konstnärlig Gestaltning i samarbete med Année Olofsson, konstnär och professor samt Oskar Pernefeldt, AD.

Tack också till Galleri Andersson Sandström Stockholm, Hangmen Projects Stockholm och CF Hill Stockholm!

Nyheter
Works of Essence

Works of Essence


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera