Konst|Reklam|Konst

Beckmans konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation

I den årliga Beckmans-utställningen Konst|Reklam|Konst undersöker studenter i Visuell kommunikation det laddade förhållandet mellan konst och reklam.

En outforskad mellanvärld

Genom historien har de två släktingarna konst och reklam delat visuella kontexter. Förhållandet har varit spänt och emellanåt har det funnits en kamp om tolkningsföreträde. Men det som förenar dem är att båda verkar och förhåller sig till massmediala fenomen och utvecklingar, samt att de utnyttjar och utvecklar möjligheten till masskommunikation och personliga meddelanden.   I spänningsfältet som uppstår mellan de två kan vi beträda en outforskad mellanvärld där osäkerheten om vad som är vad kan bli en drivkraft till kreativitet. Motsättningarna och likheterna ger upphov till en diskussion om yttrandefrihet, kreativitet, kommersialism, realism, fåfänga och drömmar.   

Utställning på Konstnärhuset 18-19 september 

Nu visar andraårsstudenterna på Visuell Kommunikations sina arbeten från kursen ”Konst|Reklam|Konst” i en utställning på Konstnärshuset 18-19 september. I kursen, som har pågått i tre veckor, har studenterna genomfört konstnärliga gestaltningar utifrån sina egna reflektioner av reklam.   

Endast öppet för förbokade visningar fredag 18 september
Öppet för alla lördag 19 september kl 12.00-16.00
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller antal besökare i lokalen samtidigt.   

Välkommen!   

Medverkande studenter och handledare

Alexander Peri, Alva Nylander, Annabella Gustafsson, Clémentine Berglund, Eric Rösmark, Hedvig Moberg, Joel Eriksson, Jonna Zeitler, Leonard Ekenberg, Linnéa Jakobsson, Maja Schein, Markus Bergh, Sara Solén, Sara Bris, Selvi Albayrak och Tuva Larsson.

Kursansvarig: Thomas Magnusson, ämnesansvarig lektor Konstnärlig Gestaltning i samarbete med Année Olofsson, konstnär och professor samt Oskar Pernefeldt, AD på Åkestam Holst.   

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera