The Kinship Method experimenterar med kollaborativ design

Beckmans konstnärlig forskning och personal, form

The Kinship Method frågar sig om det går att designa kollektivt utan att det egna egot tar över.

Det är ett experimentellt projekt med fem medverkande designers, alla knutna till Beckmans Designhögskola, som utmanar och undersöker metoder, designerroller och designproduktion. Projektet är ett led i Beckmans satsning på konstnärlig ämnesutvecklingen på skolan.

– Det här projektet har jag lurat på i ganska många år. Jag har saknat olika sätt att samarbeta på, som är mer undersökande och tvingar oss att reflektera mer över vår egen praktik och vårt formavtryck. Vår del av designvärlden är det mer fixerat vid personen än utkomsten, tycker jag, säger Margot Barolo, designer och programansvarig på Form och initiativtagare till projektet.

En slags designstafett

Projektet tar sin början i fem individuella stolar, alla formgivna av var och en av de medverkande inom loppet av en månad och utan att berätta något om formgivningen för de andra i gruppen. Stolarna lämnas sedan vidare enligt en på förhand bestämd schematisk ordning till nästa designer, som alltså inte vet vilken stol den kommer att få. Designern får åter igen en månad på sig att formge en ny stol där 20-40 procent av formen från den föregående stolen, designad av någon annan, finns kvar.

Processen upprepar sig sedan minst ytterligare en gång. Varje generation och etapp kulminerar i att de möts och genomför en session ”gruppterapi”.  Tanken med det är att reflektera och verbalisera alla de tankar och ställningstaganden som uppkommer under processen i ett tryggt forum där alla är lika utelämnade. Vad händer med ens form när man tvingas använda någon annans form? Hur lätt är det att ge och ta? Vad händer med former och resultat när stolarna går från individuella projekt till ärvda delar och fragment från varje generation?

–Det som är intressant att se är: vad blir det här? Smälter det samman till något ganska likriktat? säger Margot Barolo i en intervju med journalisten Salka Hallström Bornold som är med i och har intagit rollen som moderator och skribent i projektet. Alla medverkande utöver de fem formgivarna har fria händer inom projektets ramar att genomföra sina delar. Samira Baoubana kommer att jobba med det visuellt kommunikativa och Karin Björkquist är fotograf och dokumenterar projektet.

Femton stolar med formelement av fem designers

Den andra generationen stolar har nyligen blivit färdigställda av möbelproducenten Mitab och redo att mötas i gruppterapin för att lämnas vidare för nästa designer att ta vid. Inte förrän 2020 kommer vi få se hela resultatet av projektet, femton stolar som i olika grad består av formelement av de olika fem designers. Så länge går det att fördjupa sig i en längre utdrag ur gruppens första session gruppterapi i Form Magazine nr 3 2019.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera