Webbinarium | Forskning & visuell kommunikation

Beckmans visuell kommunikation

Hur kan visuell kommunikation bidra till att göra komplex forskning tillgänglig för en bredare publik?

Den 18 maj medverkar Beckmans Designhögskola på World Academic Forum Stockholm Summit med ett webbinarium om hur forskning och visuell kommunikation kan samverka. 

Utgångspunkt i årligt forskningskommunikationsprojekt

Utgångspunkt för samtalet är det årliga forskningskommunikationsprojekt som Beckmans genomför tillsammans med Svenskt Tenn och  Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademin.

Studenter på programmet Visuell kommunikation 180 hp har sedan 2017 utmanats att i konstnärliga projekt kommunicera den forskning som bedrivs av Beijerinstitutet som i sin tur får medel från Kjell och Märta Beijers stiftelse som äger Svenskt Tenn, ett av Sveriges främsta designföretag. Uppdraget är därmed dubbelt. Dels ska ska studenterna ge nya perspektiv på den viktiga forskningen som Beijerinstitutet gör, dels ska projektet kommunicera att mycket av forskningen finansieras av det överskott som genereras av Svenskt Tenns försäljning.

Konstnärliga gestaltningar omvandlar komplex information till ett visuellt språk

Sedan starten har institutets forskning om koraller, havet, ekosystemtjänster, tipping points, framtidens mat och ojämlikhet tolkats i konstnärliga gestaltningar. I verken har forskningens ofta komplexa information omvandlats till ett visuellt språk som är lättare att ta till sig och som kan väcka empati och engagemang. Genom en utställning på Svenskt Tenn i Stockholm varje år, får en bredare publik ta del av verken och genom dem få nya insikter och förhoppningsvis ett engagemang för en hållbar framtid.

Medverkande i samtalet online den 18 maj kl 15.00

Stockholm Summit World Academic Forum samtalar Samira Bouabana, programansvarig för Visuell kommunikation med Agneta Sundin, kommunikationsansvarig vid Beijerinstitutet och Thommy Bindefeld, Creative Director på Svenskt Tenn om projektet och hur forskning och visuell kommunikation kan samverka för att göra komplex forskning tillgänglig för en bredare publik. Medverkar gör också Sara Solén, grafisk designer och student på programmet Visuell kommunikation 180 hp. I sitt examensprojekt undersöker hon hur grafisk form kan tillgängliggöra komplex forskning och utforskar nya metoder för att förenkla och visualisera information.

Välkommen!

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera