examenswebb2019-vk

Miscommunication

Susanna Lycke Det skaver när vi inte lyckas kommunicera med varandra – när vi misstolkar varandra, inte lyssnar ordentligt på varandra eller bara inte orkar förklara …

Miscommunication Read More »

Starka Kvinnor

Emelie Maxdotter Vad innebär det att vara en ”stark kvinna”? Vilka kvinnor är det som beskrivs som ”starka kvinnor”? Genom en visuell gestaltning av styrka …

Starka Kvinnor Read More »

Grafisk Design

Sofus Nyström Hur viktigt är kulturellt och ekonomiskt kapital för att nå framgång? Vem får tillträde och vad krävs för att känna sig välkommen i …

Grafisk Design Read More »

Desire_Lines

Kitty Schumacher Innanför ridån presenteras du för en visuell upplevelse med rörlig bild där du själv väljer vart du vill rikta blicken. Helst väljer du …

Desire_Lines Read More »

Stadsglänta

Eric Svensson Med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljön och ekonomiska nedskärningar finns i dag allt färre lekplatser för barn. Inför att barnkonventionen blir …

Stadsglänta Read More »

The Pill

Agnes Vannerus Lindblom The Pill är en kampanj för ett fiktivt manligt könshormonellt preventivmedel som kan lanseras i dagsläget, men av samhällsstrukturella anledningar görs inte …

The Pill Read More »

Avskärmad

Ludvig Östman Tekniken integreras allt fortare i våra liv. Inför den fortsatta utvecklingen behöver vi ta ställning till hur vi vill att den ska forma …

Avskärmad Read More »

Ensamheter

Carl Cavallius och Jonathan Jervelind Ensamheter  är ett projekt som lyfter fram ensamhetens mångsidighet. Genom att nyansera bilden av ensamhet kan vi bryta skammen och …

Ensamheter Read More »

Filtrera