examenswebb2019-mode

Clairvoyance

Sofia Isdahl Clairvoyance , från franskans clair, ”klar, tydlig” och voir, ”se”, innebär en förmåga att skåda ting som är dolda för sinnena. Är detta en …

Clairvoyance Read More »

Bojskaut

Erik Olsson Genom Jean Hermansons kameralins dokumenterades industriarbetares vardag. En historia om gemenskap och ohälsosamma miljöer, men det jag framför allt ser är en oredigerad …

Bojskaut Read More »

Mada

Adam Swärd Mada  representerar det självförverkligande som vi kan genomföra i form av beklädnad. Mada  är mitt självförverkligande. Projektet Mada  grundar sig i min egen …

Mada Read More »

Self8 Love

Emma Wåhlin En individs olika personor; hur en iscensätter sig själv baserat på emotionella tillstånd, sociala koder, objekt och kontexter. I reaktion mot en upplevd …

Self8 Love Read More »

Distorted Emotions

Felicia Åström Abstrakta, surrealistiska mönster och färgkombinationer som handlar om det inre känslolivet. Jag har i mitt projekt undersökt kroppsmålningar med utgångspunkt i ärr. För …

Distorted Emotions Read More »

The Unnamed

Sergio Castiglioni
Excessive pain and life-force in an individual and how this is perceived and received by society.
Certain individuals appear to possess an excess …

The Unnamed Read More »

Yours Truly

Benedicte Eggesbø Behold! I am Venus! I was born from the foam of the sea. I am a Goddess!!!!! Denna kollektion är en undersökning av …

Yours Truly Read More »

Filtrera