beckmansexamen2023/mode-2023/

Emily Gullbo – Vad som förnimmes

Mitt koncept består av att gestalta några valda berättelser från den grekiska mytologin, där människans handlingar och känsloregister är tydligt skildrade. Dels genom sin överdrivenhet och dels genom dess motsats; i sagoberättandet. Överdrivenhet representerar i mitt gestaltande arbete tydlighet, medans sagoberättandet representerar det som är flytande – en sorts mystik. My concept involves portraying selected […]

Emily Gullbo – Vad som förnimmes Read More »

Tim Maksimovic – Incognito Mode

Min kollektion utforskar anonymiteten i kläder. Hur de döljer oss och hur vi manipulerar kläder för andra mål som att misstas eller smälta in. My collection explores the anonymity within clothing. How it hides the wearer and how that wearer uses clothes for other goals like being mistaken for someone or blending in to the […]

Tim Maksimovic – Incognito Mode Read More »

Mohammad Ali Yaghoobi – Circle and Square

Min kollektion är baserad på 10 olika karaktärer som gestaltas med cirkelformen som utgångspunkt. Genom att experimentera med cirkeln har jag tagit fram silhuetter som med kombination av färg, material och olika referenser hjälpt  mig med mitt  skapande av de olika personligheterna. Cirkelformen är en referens till halo-fenomenen som representerar känslorna hos individerna.  My collection is based […]

Mohammad Ali Yaghoobi – Circle and Square Read More »

Karolina Pettersson – Och solen har sin gång

Examenskollektionen Och solen har sin gång, gestaltar hur längtan efter ett metafysiskt hem, utmynnar i en aktivt skapande handling för att närma sig det efterlängtade – här symboliserat i Gotlands skapelseberättelse.  The graduate collection And the Sun also Rises, portrays how longing for a metaphysical home, results in an artistic movement to obtain what’s sought for  […]

Karolina Pettersson – Och solen har sin gång Read More »

Julia Weström – Marry Marry

En ready-to-wear kollektion baserad på fiktiva karaktärer i ett bröllopsfölje. Inspirationen kommer från mitt liv och de människor som har varit viktigast för mig. Mina tio närmaste vänner har efter en workshop med frågeställningar och skissande blivit fiktiva karaktärer som inspirerat designen och uppbyggnaden av plaggen i kollektionen. A ready-to-wear collection based on fictional characters […]

Julia Weström – Marry Marry Read More »

Johanna Stannow – shit hits the fan

Jag har utforskat begreppet preppers och hur jag kan få deras rörelse och modedesign att mötas i en kollektion. I mitt arbete har jag använt material och metoder inspirerade av preppers som exempelvis att bära funktionella plagg samt vikten av att bära med sig sina mest betydelsefulla föremål.  I have been exploring the concept of […]

Johanna Stannow – shit hits the fan Read More »

Joel Andersson – Ambivalent

Jag har i mitt examensarbete undersökt min egen ambivalens gentemot mode och känslorna som det ger upphov till. Jag har efter reflektion kommit till insikten att jag kategoriserat mitt liv i olika fack. Sammanfattat så kan man beskriva dessa fack som ”före” och ”efter”, i mitt arbeta med mode. Kanske för att mode som reelt […]

Joel Andersson – Ambivalent Read More »

Isabelle Sjöman – Izant

Izant grundar sig i ett samarbete med en textildesigner som heter Myra Fritzson och vårt samarbete handlar om materialundersökning. Där avsikten är att en modedesigner och textildesigner skall jobba tillsammans från början för att arbeta mer hållbart och för en mer transparent tillverkning och därigenom gynna en cirkulär produktion. Målet med kollektionen är att den […]

Isabelle Sjöman – Izant Read More »

Hilda Landström Ferm – An elegant playground

En kollektion som undersöker gränser mellan konvention och frihet genom experimentellt hantverk och form. Två klassiskt skräddade plagg har lekts med, bearbetats och förvrängts. Resultatet är sex stycken looks med anknytning till både fantasi och verklighet, lekfullhet och elegans. A collection that explores the boundaries between convention and freedom trough experimental craftsmanship and form. Two […]

Hilda Landström Ferm – An elegant playground Read More »

Filippa Fuxe – Re:incarnation

Re:incarnation bygger på en gestaltning av ett återvunnet och biologiskt nedbrytbart materials egna vandring genom tid och mellan kroppar. I samarbete med svenska Renewcell, använder jag deras återvunna och material Circulose. Materialet har sitt eget liv, dör och återföds, och dess själ överförs från ett plagg till ett annat. Re:incarnation is based on an embodiment […]

Filippa Fuxe – Re:incarnation Read More »


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera