VISUELL KOMMUNIKATION

180 HP

Årets examensklass har under tre års tid fått kunskaper i visuell kommunikation, med kurser som bidrar med konstnärliga, tekniska, kommunikativa och sociala förhållningssätt till ämnet. I en mix av individuella uppgifter och grupparbeten har studenten utvecklat sitt eget formspråk och sitt förhållande till vad visuell kommunikation kan vara.  

Examensutställningen är resultatet av utbildningens längsta och mest självständiga kurs. Studenten har arbetat med sitt projekt i 18 långa veckor. Det är en krävande uppgift att arbeta med något så länge och hitta de metoder som får projektet att röra sig framåt ända in i mål. 

Eftersom ämnet visuell kommunikation alltid förmedlar ett innehåll, får besökaren både en inblick i vilket innehåll som intresserar våra studenter våren 2019 och ta del av alla de sätt de väljer att gestalta detta innehåll på.  

I en klass som gått tillsammans i tre år uppstår likheter, men glädjande nog behåller studenterna också sina olikheter. De ämnen studenterna har arbetat med är allt från sociala frågor som ensamhet, stereotypiska könsbeskrivningar och preventivmedel för män till konsumtionskritiska frågor kring hur de tekniska möjligheterna påverkar klimatet och till undersökningar av barns lek och lärande. Gestaltningen rymmer en mångfald av medier: filmer, trycksaker, digitala plattformar, hemsidor, objekt och installationer med besökaren i fokus.  

Vi hoppas att ni går från utställningen och har upplevt och lärt er nya saker, det har i alla fall vi lärare som handlett projekten gjort!   

Samira Bouabana
Programansvarig

Avskärmad

Avskärmad

Ludvig Östman
Desire_Lines

Desire_Lines

Kitty Schumacher
Digital Garden

Digital Garden

Johanna Lundberg
Ensamheter

Ensamheter

Carl Cavallius och Jonathan Jervelind
Förlorad i minnen

Förlorad i minnen

Anders Lindén
Grafisk Design

Grafisk Design

Sofus Nyström
Miljömedborgare

Miljömedborgare

Daniel Thor
Miscommunication

Miscommunication

Susanna Lycke
Noise and Copies

Noise and Copies

Mathias Lindahl
Re-start

Re-start

Mikaela Källgren
Stadsglänta

Stadsglänta

Eric Svensson
Starka Kvinnor

Starka Kvinnor

Emelie Maxdotter
The Pill

The Pill

Agnes Vannerus Lindblom
Typsam

Typsam

Gabriel Fager Ferrari
Filtrera