MODE

180 HP

Mode är ett av de snabbast föränderliga konstnärliga uttrycken. Därför behöver utbildningen vara i konstant interaktion med samtiden, men också vara den motor som driver på förändringarna.

På Beckmans är genomförandet centralt. Våra kurser handlar om hela processen, från inspiration och research till färdigt plagg, redo för att presenteras på en modevisning. Unikt för Beckmans är också våra samarbeten. Vi ser dem som en metod inom praktikbaserade studier. Det skapar unika lärandetillfällen för studenten att befinna sig nära verkligheten eller den bransch som designern sedan ska verka i. Samarbeten handlar så klart också om att lära sig att arbeta ihop och stödja varandras utveckling. 

Hållbarhet och kreativitet går hand i hand och därför fyller morgondagens designer en viktig roll, oavsett om den efter utbildningen väljer att starta ett eget märke baserat på hållbarhetsprinciper, studera vidare på de mest prestigefyllda masterutbildningarna eller börja som designer på ett franskt modehus. Framtiden inom modedesign kommer att handla om att utveckla strategier för att ändra konsumtionsmönster, men också om hur vi ser på kläder. Våra studenters uppgift blir att förändra, inspirera och utbilda. Årets examensarbeten är utmärkta exempel på detta. Flera arbeten handlar just om att se saker på nya och mer nyanserade sätt, det kan gälla såväl kroppsideal som identitetsfrågor eller modebegreppet. Andra berör de ärr varje människa bär med sig genom livet. Gemensamt är att alla handlar om att förändra vår framtid.    

Pär Engsheden
Programansvarig

Bojskaut

Bojskaut

Erik Olsson
Clairvoyance

Clairvoyance

Sofia Isdahl
Distorted Emotions

Distorted Emotions

Felicia Åström
Mada

Mada

Adam Swärd
Mitt inres röst

Mitt inres röst

Jon Allensten
Self8 Love

Self8 Love

Emma Wåhlin
The Unnamed

The Unnamed

Sergio Castiglioni
Yours Truly

Yours Truly

Benedicte Elise Eggesbø

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera