EXAMENSWEBB 2019
23–28.05.19

VARDAGAR: 12:00–19:00
HELG: 11:00–16:00

BRAHEGATAN 10
STOCKHOLM
 
TACK TILL
PRESS

What’s Next?

Den fjärde industriella revolutionen är här. Flera yrken är på väg in i historieböckerna. Socialtjänsten i Trelleborg har ersatt handläggare med AI. Butiksdöden är ett faktum. Affärsbiträden har bytts ut mot robotar som flinkt packar ihop det vi klickar hem. Förarlösa bilar åker omkring. 3D-skrivare levererar allt från plagg till konstgjorda hjärtklaffar. Dystopiskt? Tvärtom! Allt vilar nämligen på design. 

För att kunna skapa hållbar design behövs kunskaper som tidigare ansetts som mjuka (och mindre värda). Och just nu ser vi hur betydelsen av olika kunskaper och färdigheter byter plats med varandra. Social kompetens, nyfikenhet och empati håller på att bli viktigare än hård kunskap i exempelvis matematik, då behovet av sifferexpertis minskar på grund av ny teknologi. 

Vid Beckmans Designhögskola utbildar vi för nuet och morgondagen. I sina arbeten undersöker, utvecklar och ifrågasätter studenterna. Många arbetar med lösningar på olika samhällsproblem. I examensutställningen möter vi attraktiv sopsortering, ett projekt som undersökt om algextraktet agar kan ersätta engångsplast och ett program som gör våra barn till medvetna miljömedborgare. Ett annat projekt tar sig an ofrivillig ensamhet. Bland examensarbetena finns också gott om personliga historier. En familjs flykt från Kurdistan till Sverige via Irak ligger bakom en modekollektions formfokus på mage och bröst – platsen i vår kropp där allting känns; från sorg och förtvivlan till glädje. Självklart återvinns det också. Ratade material görs om och blir till nytt. Och kanske levererar ett projekt faktiskt en lösning på vår digitala förorening. 

Design är helt enkelt framtiden, för att inte tala om utbildning inom design. Välkomna till examensutställningen 2019!   

Karina Ericsson Wärn
Rektor

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Årets examensklass har under tre års tid fått kunskaper i visuell kommunikation, med kurser som bidrar med konstnärliga, tekniska, kommunikativa och sociala förhållningssätt till ämnet
Mode

Mode

Mode är ett av de snabbast föränderliga konstnärliga uttrycken. Därför behöver utbildningen vara i konstant interaktion med samtiden, men också vara den motor som driver
Form

Form

När våra examensstudenter började sin utbildning för några år sedan kom de med helt olika kunskaper, erfarenheter och drömmar. Olikheter är något vi värnar om

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera