Wasim Harwill – Ett hus utan dadelpalm är inget hem

beckmansexamen2023/vk-2023/

Jag har rest runt i Sverige och pratat om vad ett hem är, med människor som tvingats lämna sitt hem. Samtalen dokumenterades som vykort och har skickats hit till jordhögen för att de behöver hjälp att få växa fritt i detta rum. Vykorten med drömmarna finns i jordhögen och väntar bara på att få bli accepterade och gro. Det är upp till er att hjälpa dem.

I have traveled around Sweden and talked about the “definition of home”, with people who have been forced to leave their home. The conversations were documented as postcards and have been sent here to this pile of dirt, with the hope of growing freely in this room. The postcards and their wishes are inside this dirt pile, they are just waiting to be accepted and to take root. It is up to you to help them.

E-mail: wasimharwill@gmail.com
Instagram: @wasimharwill
Webbsida/Website: https://wasimharwill.com/
LinkedIn


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera