Tim Maksimovic – Incognito Mode

Min kollektion utforskar anonymiteten i kläder. Hur de döljer oss och hur vi manipulerar kläder för andra mål som att misstas eller smälta in.

My collection explores the anonymity within clothing. How it hides the wearer and how that wearer uses clothes for other goals like being mistaken for someone or blending in to the environment

E-mail: Ttimmeehh@gmail.com
Instagram: @ttimmeehh


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera