Miscommunication

Susanna Lycke examenswebb2019-vk

Susanna Lycke

Det skaver när vi inte lyckas kommunicera med varandra – när vi misstolkar varandra, inte lyssnar ordentligt på varandra eller bara inte orkar förklara.

Vi är sociala varelser – det är ett grundläggande mänskligt behov att få uttrycka sig och att dela sina känslor med andra. Men ibland går det fel; ibland når vi inte fram till varandra. I och med att en stor del av av vår kommunikation i dag sker digitalt, via textmeddelanden, är det mycket som går förlorat i misstolkade emojis och dubbeltydiga formuleringar.

Detta ville jag utforska och djupdyka i genom filmmediet. Vad händer när det verbala och ickeverbala står i motsats till varandra? Dans är som en utvidgning och förlängning av kroppsspråket – ett sätt att uttrycka känslor, utan att använda ord. Genom att låta dans samspela med text och rörlig grafisk form vill jag väcka en känsla av igenkänning hos betraktaren. 

Ett av målen med projektet har varit att samarbeta med kreativa människor som jobbar inom andra fält än jag själv, för att berika filmen med nya infallsvinklar. Själva arbetsmetoden har varit experimentell – filmens manus har utvecklats i samråd med dansarna och filmfotografen.

Kontakt:
susannalycke@gmail.com
+ 46 76 127 09 40
www.susannalycke.com

Tack till:
Ljud & BildmediaAparto ABMediaMonksVigårdaNightline, XO MGMT, Linda Shamma, Sepidar Hosseini, Johanna Frohm, Emelie Jörgensen, Linda Berg och alla medverkande.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera