Stephanie Sierau – Loop

beckmansexamen2023/vk-2023/

Social ångest, eller social fobi som det också kallas, är en av de vanligaste typerna av ångest. Trots detta saknas en större förståelse kring tillståndet och vad det faktiskt innebär att leva med det. 

I detta audiovisuella verk kliver du in i den inre monologen vid ögonblicket du ska lämna hemmet. Ångesten vävs samman med rummet och förvränger verkligheten i en evig loop.

Social anxiety disorder, also known as social phobia, is one of the most prevalent forms of anxiety. Despite its commonness, it’s often glazed over and many don’t know what it actually means to live with the condition.

In this audiovisual work, you step into the inner monologue at the moment you are about to leave home. The anxiety and thoughts is woven together with the room and distorts reality in an eternal loop.

E-mail: stephanie@sierau.se
Instagram: @stephanie.sierau
Webbsida/Website: sierau.xyz

Tack till/Thanks to: Sarah Jarne

Filtrera