Grafisk Design

Sofus Nyström examenswebb2019-vk

Sofus Nyström

Hur viktigt är kulturellt och ekonomiskt kapital för att nå framgång? Vem får tillträde och vad krävs för att känna sig välkommen i designyrket?

Under min resa in i designbranschen har jag reflekterat över varför mina klasskamrater, lärare och kolleger varit mig så lika. Oftast vita personer från medel- och överklass. Vem blir designer och vem blir inte det? Det är frågor som ligger till grund för mitt arbete. Jag närmar mig dem med ett hoppfullt sinne. 

Grafisk Design är ett virtuellt verktyg och spel där användaren får upptäcka en omfattande mängd kunskap som hör yrket till. Grafisk Design syftar till att inspirera och synliggöra yrket för dem som inte redan känner till det. Arbetet utgår från Kerstin Sylwans bok Omforma – Nya strukturer för designbranschen där selektionsprocessen ”tratt-metaforen” presenteras.

Kontakt:
sofus.nystrom@gmail.com
sofusnystrom.se

Tack till:
Kalle Thyselius, Jakob Glaser och Anna Knutsson.

Filtrera