BEL

Sizar Alexis examenswebb2019-form

Sizar Alexis

BEL är resultatet av min tro om att minimera vårt ekologiska fotavtryck idag som bidrar till en bättre morgondag. Vår förmåga att hantera vårt avfall kan omforma framtiden för oss och kommande generationer. Därför vill jag skapa attraktivare möjligheter för källsorteringen. 

Allt börjar med lust och god design. Därför har jag låtit dessa två drivkrafter forma BEL. Att ändra ett beteende kräver motivation  –  drivkrafter som gör det lätt att göra rätt. 

BEL är källsorteringskärl där formen är influerad av brutalismen. Med funktioner och design som gör källsorteringen attraktivare. Där det i första anblick inte ser ut att vara det de faktiskt är. En klimatinsats som människor gillar att visa upp.

Kontakt:
sizar@sizaralexis.se
+ 46 73 648 03 28
instagram.com/sizaralexis

Tack till:
VD Daniel Serrander på CH Industry AB i Eskilstuna, Janne Vartiainen på JV Svets AB, Daniel Garnbeck på Garnbecks Snickeri och Manhal Kunda från Kundareklam.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera