Mohammad Ali Yaghoobi – Circle and Square

Min kollektion är baserad på 10 olika karaktärer som gestaltas med cirkelformen som utgångspunkt. Genom att experimentera med cirkeln har jag tagit fram silhuetter som med kombination av färg, material och olika referenser hjälpt  mig med mitt  skapande av de olika personligheterna. Cirkelformen är en referens till halo-fenomenen som representerar känslorna hos individerna. 

My collection is based on 10 different characters that are designed with the circle shape as a starting point. By experimenting with the circle, I have produced silhouettes that with a combination of color, materials and various references, helped me with my creation of the different personalities. The circular shape is a reference to the halo phenomena that represent the emotions of the individuals.

E-mail: Yaghoobim55@gmail.com
Instagram: @mohammadaliyaghoobiii


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera