Kroppar

Mira Bergh Edenborg examenswebb2019-form

Mira Bergh Edenborg

Skulpturala möbler som inbjuder till mänsklig interaktion. Användaren uppmuntras att använda möblerna som den vill och är med och skapar slutresultatet; att låta kropp och objekt samverka.

Genom att använda kroppen som inspiration och verktyg har jag skapat skulpturala möbler som uppmuntrar interaktion. Att låta kroppen få ta plats och agera som den vill har varit min utgångspunkt. Därför har jag tillverkat möbler som låter användaren känna efter och ta plats. Mitt resultat handlar inte bara om möblerna i sig utan även rörelsen kropp och objekt emellan, vilket jag presenterar genom ett slags performance där kropp och objekt samverkar. 

I min process har jag ifrågasatt vad en möbel är och hur vi använder dem, därför har mina tre möbler inget förutsatt sätt att använda dem på. De böljande stålrören associerar inte till de möbler vi är vana att se. Även fast mina möblers huvudfunktion är att stödja kroppen på olika sätt har mitt fokus varit på känslorna dom väcker.

Kontakt:
Mira.b.edenborg@gmail.com
+ 46 72 276 85 37
instagram.com/mirabergh

Tack till:
Ardbo mattor, Bromma stål, Combi-lack, Oscar Andersson och kollektivet Svart. Dans: Alicia Karhunen Larsson, Filippa Fahlin, Filippa Lindman och Jenny Håltem Fongaard, Foto: Adam Daver, Film: Kourosh Hekmatara, Musik: Karl Johannes Jondell.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera