Re-start

Mikaela Källgren examenswebb2019-vk

Mikaela Källgren

Varannan svensk har elektronik hemma som inte används. Lika många slänger elektronik som faktiskt fungerar. Är du en av dem?   

Även om teknik bidrar med mycket gott i vår värld, är sättet den konsumeras på inte hållbart. Trots sitt dyra pris kommer elektronikprylarna vi köpte förra året snart att bli ersatta. Övertygande marknadsföring hjälper till att skynda på vår konsumtion och produkter designas med syfte att vi snabbt ska vilja byta ut och köpa nytt. Detta resulterar i mängder av elektronik som bara ligger och skräpar i våra byrålådor. Prylar som en gång roat oss anses nu vara värdelösa. 

Kan jag med hjälp av visuell kommunikation motverka denna trend och främja konsumtion som i stället stödjer en hållbar utveckling? Har våra värdelösa prylar ett högre värde än vi tror?  

Re-start är ett initiativ med syfte att förmedla bortglömd elektronik och ge den nytt liv. Därigenom vill jag lyfta problematiken med vår elektronikkonsumtion samt uppmuntra till att använda prylarna som redan finns till hands i stället för att köpa nya.   

www.re-start.se  

Kontakt:
hej@mikaelakallgren.se 
+ 46 70 740 31 16
mikaelakallgren.se

Tack till:
Emmaus second hand, Flügger färg, Ida Wessel och UnCUT.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera