Max Lundén Jansson – Rooted Origins

Med naturens läkande effekter som utgångspunkt blev Rooted Origins min undersökning av former och material jag upplever naturnära och harmoniskt i sitt uttryck. Projektet belyser återhämtning i en tid då många känner sig stressade, samt nya områden för materialanvändning. Inspirationen har sin bakgrund mot hur trädens rötter stadgar upp dess stam.

With the healing effects of nature as a starting point, Rooted Origins became my exploration of forms and materials that I find natural and harmonious in their expression. The project highlights recovery in a time when many feel stressed, as well as new areas of material use. The inspiration is based on how the roots of the tree support its trunk.

E-mail: maxlundenjansson@gmail.com
Instagram: @maxlundendesign
Portfolio: https://beckmans.se/portfolio/max-lunden/

Tack till/Thanks to: Jag vill tacka Charlotte Samuelsson för den professionella hjälpen med tapetsering samt alla tips jag fått vad gäller utförande. Jag vill också nämna involverade företag som gjort det möjligt att ta fram designen och gestalta den på ett önskvärt sätt, stort tack: Kapa Produktion AB & Wikströms reklam.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera