Stereogram

Mattias Rothman examenswebb2019-form

Mattias Rothman

Mitt examensarbete utforskar hur personliga insikter från 14 år av depression kan omvandlas till inspiration för att gestalta ett slags ”lugn ur kaos”.

I projektet har jag djupdykt i reflektioner kring psykiskt mående. 

En av mina slutsatser var att mitt mående, undermedvetet, har fått mig att fascineras extra mycket av konst och design med kaotiska mönster och plottrig ornamentik. 

Detta har jag kopplat till hur jag genom åren kämpat för att sätta alla tankar och all ångest i mer av ett makroperspektiv och hur det har hjälpt mig hantera mitt mående bättre.  Frågeställningarna för projektet blev: Är kaos på rätt avstånd inte längre kaos? Hur ska jag kunna gestalta en så abstrakt tanke? 

Jag formulerade en brief där jag med någon form av gestaltning ville fånga känslan av ett harmoniskt kaos. Min metod för att hitta ”rätt typ av kaos” har bestått av en mängd materialtester och experiment. De ledde fram till min egentillverkade och gjutbara ”dekorterrazzo”, som är användbar både som massivt material och som dekor på trä. 

Med detta material ville jag skapa en serie objekt med ett formspråk som terrazzo inte vanligtvis förknippas med.

Kontakt:
mattiasrothman@gmail.com
+ 46 73 943 80 16
mattiasrothman.com 
instagram.com/mattiasrothman

Tack till:
Big Image Systems AB, Alexander Andrae, Adam Fored och Simon Fored.

Filtrera