Noise and Copies

Mathias Lindahl examenswebb2019-vk

Mathias Lindahl

Jag har utforskat olika kopieringsmetoder och hur de kan ställas i relation till en del av de yrkesmässiga utmaningar den grafiska designern står inför.

Kopian är central i den moderna produktionscykeln och har vunnit mark genom att den har visat sig framgångsrik i att återskapa beprövade sanningar och att erbjuda en tidseffektiv skapandeprocess.

Noise and Copies är ett utforskande av kopian och hur jag kan använda mig av den tillsammans med andra verktyg, som den grafiska designern har till hands. Detta för att bättre förstå kopians potential och därmed lyckas konkurrera i det tilltagande flödet av information.

Kontakt:
mathiaslindahl@gmail.com 
www.mathiasl.se
+ 46 70 735 51 98
instagram.com/mathiasdag

Tack till:
Ida Wessel, Christopher West, Adrian Falkarp, Per Asplund och Norra Skåne Offset.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera