Avskärmad

Ludvig Östman examenswebb2019-vk

Ludvig Östman

Tekniken integreras allt fortare i våra liv. Inför den fortsatta utvecklingen behöver vi ta ställning till hur vi vill att den ska forma vår tillvaro.

Forskning visar att skärmanvändande kan leda till negativa konsekvenser som psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter och asociala beteenden. Hur kan vi förhålla oss till tekniken på ett mer hållbart och konstruktivt sätt?

I mitt examensarbete har jag undersökt hur digitala medier påverkar användaren. Jag har velat ifrågasätta mitt eget teknikanvändande för att identifiera för- och nackdelar samt utmana mitt vanligtvis skärmbaserade utövande som grafisk formgivare. Som konsekvens slutade jag att använda smartphone och dator i en månad. Mina reflektioner kring projektet har jag sammanställt i en bok skriven, formgiven och tillverkad utan dator.

Kontakt:
ludvig.ostman@gmail.com
+46 73 539 35 80

Tack till:
Antalis och Aron Kullander-Östling.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera