Desire_Lines

Kitty Schumacher examenswebb2019-vk

Kitty Schumacher

Innanför ridån presenteras du för en visuell upplevelse med rörlig bild där du själv väljer vart du vill rikta blicken. Helst väljer du bort riktningen du kom ifrån. Och helst kliver du ut i en ny riktning – på väg någon annanstans.

Föreställ dig en linje! Är den rak? Varför då? Med linjen som ledmotiv utforskar Desire_Lines det straighta kontra det queera ur ett visuellt undersökande perspektiv.

Den visuella upplevelsen är indelad i fem avsnitt, där linjen förvandlas från konkret visuell till abstrakt filosofisk. Du guidas genom upplevelsen av en röst beställd från en ljudtjänst online, som producerats av kompositören Adele Marcia Kosman.  

Delar av det visuella materialet som används, och cureras, är en sorts samtida readymades: digitalt tillgängligt material som bildmaterial från Google Earth och färdiggjorda 3D-modeller. I Desire_Lines genomförs en queer läsning av linjen och av populärt material från internet.

Kontakt:
kitty@schumacher.nu
+ 46 70 962 88 89
instagram.com/kittyschumacher

Tack till:
Xxxxxxxxxx


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera