Julian Redaelli – Estar perto não é físico / Att vara nära är inte fysiskt

beckmansexamen2023/vk-2023/

Hur känns närhet? När mina föräldrar lämnade Brasilien lämnade de också sina tidigare liv. Kvar fanns minnen och relationer – det som blev fysiskt avlägset förblev alltjämt nära. Vad händer när vi överskrider detta avstånd? När övergår avstånd till närhet? Vad innebär det att befinna sig mellan platser, att längta hem, att söka efter syfte eller mening i migrationens efterdyningar?

How does closeness feel? When my parents left Brazil, they also left behind their former lives. What remained were memories and relationships – what became physically distant still remained emotionally close. What happens when we cross this distance? When does distance turn into closeness? What does it mean to be in between places, to long for home, to search for purpose or meaning in the aftermath of migration?

Webbsida/Website: https://lost03341.cargo.site/

Särskild medverkan/Special participation: Rosmary Machado Ales Janer

Producent/Producer: Hanna Lilja, Tiago Redaelli

Ljud och musik/Sound and music: David Hurtig Nagy

Produktionsassistent/Production assistant: Jacob Janouch

Tack till/Thanks to: Clarice Gabriel Machado, Isis Borge Sangiovani, Nemo Hinders Stocklassa, Kristian Redaelli, Molly Hultkvist 

Filtrera