Affektion i glas

Julia Jondell examenswebb2019-form

Julia Jondell

Vi fyller våra hem med dekorativa objekt. Saker som inte nödvändigtvis har någon funktion utöver att vara vackra.

Små dekorativa föremål bidrar till att skapa trivsel och personlighet och i många hem får dessa ta en stor och viktig plats. De har personliga värden, värden som inte alltid går att sätta ord på. Kanske handlar det om minnen kopplade till objekten som bara man själv kan förstå, eller så handlar det om identitet och vad vi kan förmedla med dem. En rymd kan formas med det som inte går att uppnå med några andra medel än ditt eget jag.

I mitt projekt har jag utforskat vad jag kan uttrycka med former, strukturer och material för att nå det speciella. Kan jag förmedla en identitet och personliga värden med ett objekt? Jag har arbetat fram dekorativa föremål som ordlöst pratar för mig.

Kontakt:
julia@jondell.com                                                          
+ 46 72 739 32 39 
instagram.com/jjondell

Tack till:
Rasmus Nossbring.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera