No(n)sense

Josefin Zachrisson examenswebb2019-form

Josefin Zachrisson

About to make sense.

Vår digitaliserade samtid har öppnat upp begreppet rumslighet. Vi rör oss i såväl fysiska som digitala rum – rum med och utan materiella kroppar, med och utan materiellt motstånd.

Vad innebär det att vara människa i en tidsålder där vår interaktion med omvärlden ofta modereras av det digitala? Taktilitet är inte bara en medfödd källa till tillfredsställelse, det är också avgörande för vår psykiska och fysiska hälsa. Håller vi på att tappa greppet om känseln eller kan de fysiska reaktioner vi får av digitala intryck ersätta de sensationer vi får av faktiskt fysisk interaktion? Jag menar att det ena varken behöver eller borde utesluta det andra.

I mitt examensarbete har jag undersökt tredimensionell formgivning i en digital och en fysisk kontext. I gränslandet däremellan har jag försökt hitta en metod att kunna verka i en intuitiv och materialfokuserad process. En metod som medför nya sätt för designers att verka och som också kan skapa ett nytt förhållningssätt till design.

No(n)sense är ett koncept, en process och massa känslor i olika dimensioner.

Kontakt:
mail@josefinzachrisson.com
+ 46 73 804 45 99
instagram.com/josefinzachrisson
www.josefinzachrisson.com

Tack till:
MER Arkitekter, Fotograf Frida Vega, Westermalms Metallgjuteri och BRITAB.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera