Joel Andersson – Ambivalent

Jag har i mitt examensarbete undersökt min egen ambivalens gentemot mode och känslorna som det ger upphov till. Jag har efter reflektion kommit till insikten att jag kategoriserat mitt liv i olika fack. Sammanfattat så kan man beskriva dessa fack som ”före” och ”efter”, i mitt arbeta med mode. Kanske för att mode som reelt karriärsval kändes långsökt. Nu i min slutkollektion så vill jag se om dessa världar kan vävas samman för att skapa en kollektion som är ett genuint uttryck av allt som format mig i min roll som modedesigner. 

In my graduate collection I have explored my ambivalence to fashion and the feelings that steem from it. I have through reflection come to the conclussion that I have categorised my life in different portions, perhaps in an attempt to keep them separate. These portions could be described in short as ”pre” and ”post” fashion. In my graduation I have tried to weave these portions together in an attempt to make something that is a true representation of me and everything that have shaped me in my roll as a designer.

E-mail: anderssonlarsjoel@gmail.com
Instagram: @anderssonlarsjoel
Webbsida/Website

Filtrera