Typsam

Gabriel Fager Ferrari examenswebb2019-vk

Gabriel Fager Ferrari

Typsam är en webbaserad plattform och ett type foundry för studenterna på Visuell kommunikation.

Plattformens primära syfte är att fungera som en plats för inspiration och exponering inom typsnittstecknande och utgöra ett bidrag i samtalet om samtida typografi utifrån ett studentperspektiv. Inom ramen för plattformen kan studenterna dela med sig av skisser och idéer, inspireras av varandra och distribuera sina typsnitt.

I takt med att allt fler intresserar sig för typsnittstecknande har detta blivit ett vanligare inslag på designutbildningar och på designfältet. Trots detta är communityn för typsnittstecknande i Sverige fortfarande relativt liten. I egenskap av student och typografiskt intresserad vill jag med detta arbete därför bidra till en mer kreativ mångfald inom området. Genom ett socialt, tekniskt, kreativt och gestaltande perspektiv har mitt arbete resulterat i en hemsida där interaktion och typografiskt utforskande står i fokus. Förhoppningsvis är detta ett startskott som kan leva vidare och uppdateras av nuvarande och kommande studenter på utbildningen.

Kontakt: 
gabriel.fager.ferrari@gmail.com
+ 46 73 445 28 29
www.fagerferrari.com

Tack till:
Laurens van Tour, alla deltagande studenter och Samsung.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera