Fanny Johansson – OM JAG LÄGGER NYCKLARNA PÅ BORDET KOMMER MAMMA DÖ

Tvångssyndrom är något många lider av, tankarna och ritualerna kan vara förödande för den drabbade. Känslan att man är konstig bidrar till att man inte alltid vågar söka hjälp. Genom skrock vill jag belysa hur vi alla kan ha konstiga tankar och saker för oss. Och genom det, börja prata om ångest och tvång för att minska stigmat kring ämnet. 

Obsessive compulsive disorder is something many suffer from, the thoughts and rituals can be devastating for the affected individual. The feeling of being crazy contributes to the fear of seeking help. Through superstition, I want to highlight how we all can have strange thoughts and quirks. And through that, start talking about anxiety and compulsion to reduce the stigma surrounding the subject.

E-mail: fannylokatarina@gmail.com
Instagram: @fannylojohansson
LinkedIn

Tack till/Thanks to: Ekaterina Ivanova, Max Sannemalm, Sofia Dahlén, Sofia Asplund och Tora Wall

Filtrera