Stadsglänta

Eric Svensson examenswebb2019-vk

Eric Svensson

Med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljön och ekonomiska nedskärningar finns i dag allt färre lekplatser för barn.

Inför att barnkonventionen blir lag den 20 november 2020 vill jag skapa intresse och locka till initiativ som för in barnen i skapandet av en mer lekfull stadsbild samt stärka intresset för lek och kreativitet i stadsmiljö.

Jag har valt att undersöka lekplatsen och barns fria ytor med grafisk form i blicken. Med mitt intresse för grafisk form och rumslighet i dialog med barn och pedagoger har jag jobbat med att ta fram en prototyp av ett playscape, vilket är en tolkning av en lekplats med hopp att väcka kreativitet och fantasi. Det är en fiktiv gestaltning av en plats som växt fram ur gatan och som leker med den tätt planerade staden. 

Med inspiration från olika designverktyg av barnpedagogen Friedrich Fröbel har jag lett workshops för förskole- och mellanstadiebarn från Östberga, vilket har resulterat i projektet Stadsglänta.

Kontakt:
eric.v.svensson@gmail.com
+46 73 647 57 63

Tack till:
Linda Shamma, Rose Hallgren, Codesign, Vink Essåplast Group AB och ABIC Kemi AB.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera